Zabezpečenie objektov  - Elektronický zabezpečovací systém (ďalej EZS) patrí k efektívnej a modernej ochrane majetku. Realizujeme zabezpečenia domov, chát, kancelárii, výrobných a opravárenských hál, vodných a solárnych elektrární, zabezpečenie objektov na plotovom systéme alebo zabezpečenie materiálu, vozidiel a iných predmetov.

Kamerový systém – realizujeme dodávku a inštaláciu MEGAPIXLOVÝCH kamerových systemov a systémov s inteligentnou analýzou obrazu a vyhodnocovaním udalostí (vyššia kvalita obrazu, rozpoznávanie značiek, počítanie objektov, textové spravy v obraze, pokladne, POS terminály). Ponúkame vzdielaný prístup k systému cez sieť Internet, z mobilu alebo PDA. Ďaľším sektorom je priemyselná výroba a stavebná činnosť, kde riešime monitoring výroby. Pri stavebnej činnosti riešime pre zákazníka aj reklamný časozber snímkov z výstavby s následnou úpravou videa prostredníctvom nášho zmluvného partnera: VIĎ VIDEO TU

Automatizácia zariadení - ovládanie a vyhodnocovanie stavu vstupných dverí, brán a iných elektrických zariadení prostredníctvom videopultu centrálnej ochrany - SRP.

Ochrana majetku - poskytujeme ochranu majektu prostredníctvom nášho videopultu centrálnej ochrany - SRP. Zákazníkovi zabezpečujeme kontrolu objektov a priestorov v stálom režime 24 hod/365 dní. V prípade narušenia objektu realizujeme zásah na mieste narušenia popr. oznamujeme udalosť príslušným policajným zložkám.