Referencie - medzi našich zákazníkov patria významné firmy v oblasti stavebníctva a výrobného sektora na Liptove a okolí. Všetky nami strážené objekty informujú vstupujúcich že objekt je strážený našou spoločnosťou. Vzhľadom na ochranu majetku, ktorú vykonávame pre tieto spoločnosti, mená firiem neuvádzame. 

» Výrobno-skladové areály

» Stavebné spoločnosti

» Stavby v realizácii

» Výrobné haly

» Agro farmy a poľnohospodárske družstvá

» Základné školy

» Obecné Úrady

» Rekreačné objekty

» Fotovoltaické elektrárne