Predmet činnosti:

·         prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

·         prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) i) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti