Strážime váš majetok!

Čo si chcete dať chrániť ?

  • K bezpečnému domovu a kancelárie patrí aj moderný zabezpečovací systém. Ochrana miestnosti a priestorov by mala byť dostatočná a hlavne informácia o narušení adekvátna. Majiteľ by sa nemal spoľahnúť iba na vonkajšiu sirénu, ale hlavne a informácie ktoré dostane cez dátové a mobilné siete o narušení objektu, t.z. informovanosť a rýchlosť zásahu. Naša firma Vám vypracuje komplexnú ochranu Vašich priestorov aj s riešením v prípade narušenia chránených zón.

  • Systém riadenia vstupov a kontroly je identifikačný systém (ID) využívajúci bezkontaktné identifikátory (kariet) 125 kHz. Je navrhnutý pre zaistenie vstupnej kontroly, evidencie dochádzky a návštevníkov v administratívnych či priemyselných prevádzkach. Systém umožňuje realizovať rozsiahle riešenia v oblasti identifikácie a bezpečnosti, tak ako pre podniky či inštitúcie, tak aj pre malé firmy. Systém je možné rovnako kombinovať s už existujúcimi technológiami, ako sú napr. existujúce identifikačné karty, turnikety alebo iné zariadenia.

     Pri riešení rozsiahlych aplikácií je nutné aby bol prístupový systém profesionálny, modulárny, s vysokým užívateľským komfortom a rozsiahlou škálou funkcií. Musí byť vytvorený najnovšou technológiou s pripojením na Ethernet umožňujúci riešiť rozsiahle aplikácie s veľkým počtom vstupov, dochádzkových terminálov, vjazdov a kontrolných bodov, vrátane pripojenia vzdialených lokalít .

  • Hlavnou úlohou elektronických zabezpečovacích systémov je zabrániť vniknutiu nepovolanej osoby  do chráneného priestoru, prípadne o vniknutí do takéhoto priestoru okamžite informovať.  Zabezpečovací systém (ďalej ZS) chráni objekt proti vlámaniu, sabotáži a slúži k signalizácii miesta narušenia  chráneného systému a okamžite zabezpečí prenos informácií o narušení  priestoru. ZS funguje na báze ústredne, ktorá vyhodnocuje prijaté signály a následne rozhodne o spustení poplachu. Pri výbere systému elektronického zabezpečenia je predovšetkým potrebné zvážiť typ prevedenie zabezpečovacieho systému, či je potrebná ochrana a zabezpečenie objektu proti vonkajšiemu vniknutiu, základná plášťová ochrana, kde dochádza k najčastejším narušeniam objektov alebo kontrola pohybu vo vnútorných priestoroch. Súčasťou systémov elektronického zabezpečenia je aj ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Hlásiče požiaru sledujú a spoľahlivo vyhodnocujú požiarnu situáciu v monitorovanom priestore, čím umožnia minimalizovať prípadné škody na majetku. ZS je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku ako firiem tak aj domácnosti.