Strážime váš majetok!

Produkty

 • Kamerový systém patrí k bežným prostriedkom ochrany objektov. Výsledok takého systému je video, ktoré slúži ako všeobecná informácia, dôkaz v prípade trestného činu. Toto je základný prostriedok avšak doba si vyžaduje aj sofistikovanú analýzu obrazu, informácie ktoré zabezpečujú rýchlu detekciu, okamžitú reakciu a štatistické informácie. Riešime nasledovné aplikácie:

  • Sledovanie trajektórie pohybu osoby
  • Informácie pri narušení perimetra - CrossLine
  • Detekcia objektov
  • Alarm pri narušení zóny
  • Počítanie ludí, vozidiel - Peoplecounter
  • Rozpoznávanie tváre, prístup do objektov
  • Rozpoznávanie smeru jazdy, veľkosti objektov